Saturday, September 17, 2011

- Chúng Tôi Đã...
Một tuần sau, chúng tôi phát hiện S mang một tải mì sợi ra ga tàu mang về quê. Chúng tôi túm lại hỏi S lấy tiền đâu mà mua mì sợi. S không nói gì mà ôm mặt khóc. Năm đó, nhà trường đã không xét tốt nghiệp cho S mặc dù học lực của S rất khá, với lý do đã có hành vi đạo đức xấu và không trung thực với tội lỗi của mình.  Xin đọc tiếp------> 

Chúng Tôi Đã Giết Chết Một Người Bạn 

No comments:

Post a Comment