Saturday, September 17, 2011

- Chuyện Tình Đôi Đũa Lệch

Hơn hai mươi năm gặp lại, Hòa vẫn trẻ và dịu dàng như xưa.  Ngồi quanh chiếc bàn một buổi sáng, nhâm nhi ly cà phê trong một quán nhỏ ở Seattle, tôi hỏi Hòa về công việc đang làm. Hòa đáp cô đang làm kỹ sư cho hãng máy bay Boeing.  Xin đọc tiếp------>

No comments:

Post a Comment