Sunday, September 18, 2011

- Gia Tài Của Cha Tôi

“Các con phải cố gắng mà học. Đời cha đã khổ vì ông nội mất sớm, không được học nhiều nên cứ phải cày sâu cuốc bẫm. Thời nào người có học cũng hơn, các con cố lên, đừng chán nản.”  Xin mời đọc tiếp------> Gia Tài Của Cha Tôi 

No comments:

Post a Comment