Saturday, September 17, 2011

- Vẽ Trên Cát

Một biệt tài hiếm có trong nhân gian, còn hơn hẳn xảo thuật trong các bộ phim kiếm hiệp được dàng dựng cho một nhân vật thần kỳ trổ tài.  Xin mời vào xem thử-----> Nghệ Thuật Vẽ Trên Cát

No comments:

Post a Comment