Thursday, October 6, 2011

Bệnh Xốp Xương

Nhờ những tiến bộ cuả y học, tuổi thọ chúng ta ngày càng tăng. Cao tuổi, chúng ta dễ gãy xương. Một trong những yếu tố quan trọng khiến ta hay gãy xương khi có tuổi là bệnh xốp xương... Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment