Friday, February 8, 2013

Hạt Giống Sự Thật.

 
 


   Chuyn k rng, mt v vua tài đc n giàu đc hnh, nhưng không có hoàng t ni ngôi. V vua nghĩ ti vic chiêu m nhng người tr tài đc đ có th kế v ông sau khi ông qua đi.
    Mt ngày kia, vua cho mi tt c các tr em t 5 đến 12 tui vào hoàng cung. V vua gii thích cho các em ý đnh ca ông là mun tìm người tài đc đ thay ông cai qun đt nước. Ông trao cho mi em mt ht ging và dn các em rng sau ba năm, các em hãy mang mi cây mà mình s trng đến trình din ti cung đin.

   
Sau khi nhn ht ging, mi em đu nhit tình trng ht ging ca mình và ngày đêm chăm sóc chúng vi hy vng là cây ca mình s ln nhanh và có th sinh hoa kết qu. Mt s em nghĩ rng, mình phi gây s chú ý ca nhà vua bng cách làm cho cây ca mình tht ln và có hoa qu.
                      


   Ðúng ngày đã hn, c nước nhn nhp tiến vào cung đin đ xem th cây nào là cây đp nht, có nhiu trái nht, và đ xem ai s là v vua tương lai cho đt nước. Qu đúng như d tính, mi em đu mang đến cây mà mình đã trng vi nhiu màu hoa hương sc. Người ta cũng thy có nhng cây đã kết trái tht xum xuê.
   
Nhà vua đi đến tng đa đim đ hi thăm các em, cách thc các em trng cây. S hi hp và im lng ca đám đông càng tăng lên khi nhà vua tiến đến nhng cây tươi trái tt; nơi mà nhiu người nghĩ rng mt trong s các em này s được chn là hoàng t.

    Th
ế nhưng, nhà vua vn tiếp tc đi qua và bng dưng ông dng li trước mt cu bé. Trên tay cu bé là mt chu đt không cây. Thy nhà vua đng li bên mình, cu biu l s tht bi bng dòng nước mt chy dài trên má.

Nhà vua h
i, "Ti sao con khóc?" Cu bé thưa, "Con đã gieo ht ging vào chu đt này, con đã bón phân cho nó, con đã tưới nước cho nó hng ngày, con đã che nng cho nó và con đã làm nhiu cách đ chăm sóc ht ging ca con, nhưng cui cùng không có cây nào." Càng nói, cu bé càng khóc ln tiếng.


    Nhà vua ôm c
u vào lòng và ra lnh cho quân lính mi cu lên ch cao danh d. Gi đây, trước s sng st ca bao nhiêu người, và k c cu bé, nhà vua bt đu lên tiếng. "Hôm nay, b h đã tìm được người mà b h mong đi t lâu. Cu bé đây đã chân tht khi nhn s tht bi ca mình. Và thc đúng là như vy. Vì tt c ht ging ta trao cho các con cách đây ba năm, chúng đã b luc chín c ri."

    Nhà vua quay qua c
u bé và nói. "Con đã biết trung thành và trung tín trong vic nh; con đã không b ngai vàng và danh li mê hoc; con đã cn mn chu toàn công vic ca con vi hết kh năng ca mình. Ðó là điu ta mong mun."
   
   Nhà vua nói ti
ếp, "Trên tay con là chiếc chu đt không cây, nhưng chính trong trái tim con, con đã gieo ht ging s tht vào lòng mi người hôm nay."


************************************************
Kinh Thánh:

" Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc rất lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc rất lớn ".
Lu-ca 16:10 

No comments:

Post a Comment