Saturday, May 25, 2013

Tìm Em
   Ngày đó, cùng chung xóm nhỏ, em hay rủ tôi chơi trò " bịt mắt bắt dê ".

 Sợ tôi ăn gian, em tự tay gấp khăn thật kỷ .

Vậy mà, chưa hết một vòng sân, tôi đã bắt được em. Em giãy nãy bắt đền, tôi lại chịu thua .

Lớn lên, theo gia đình phiêu bạt kiếm sống khắp nơi, mỗi lần nhìn lũ trẻ chơi trò năm cũ, tôi lại nhớ xóm nhỏ, nhớ em .... da diết ngậm ngùi .


Ngày xưa, chưa giáp một vòng sân..... Bây giờ, có ai bịt mắt đâu sao tôi tìm em, tìm hoài không thấy ... Đành Thôi!

****************************************************

Kinh Thánh

Vả, tôi muốn anh em được thong thả chẳng phải lo lắng gì.  Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng ”. I Cô-rinh-tô 7:32

No comments:

Post a Comment