Saturday, September 17, 2011

- Thư Viện Âm Nhạc

Xin giới thiệu trang web " Thư Viện Âm Nhạc", một công trình sưu tầm và lưu trử hầu hết những ca sĩ nổi danh trên thế giới.  Có 2 cửa để vào thư viện này : Một là bạn có thể đi thẳng vào cửa chánh bằng cách bấm vào hình ca sĩ nào mình thích; hai là bạn chịu khó đi vòng cửa hong bằng con đường điền tên ca sĩ vào khung truy cập ( search ).  Đừng quên gõ vào đây trước hết ------> Thư Viện Âm Nhạc

No comments:

Post a Comment